Підтримати фонд

Благодійні внески є важливим джерелом фінансування нашої діяльності. Кожне Ваше перерахування дозволяє нам надавати допомогу стабільно і ефективно, роблячи світ кращим і добрішим. Дякуємо, що підтримуєте нас. 

Перед тим, як здійснити благодійний внесок просимо ознайомитися із Порядком отримання благодійний (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб, затвердженим Наказом № 5 директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності».

Здійснюючи благодійний внесок, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», зокрема  згоду на обробку та використання Ваших персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: ПІП, номери рахунків, номери карток, номери телефонів, тощо.

Реквізити для грошового переказу у гривнях:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності»
Код  ЄДРПОУ 43067975
UA55 3808 0500 0000 0026 0006 5117 8
в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
МФО 380805
Призначення платежу: Благодійний внесок

Реквізити для грошового переказу в EUR:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності»
Код ЄДРПОУ 43067975
IBAN UA66 3808 0500 0000 0026 0056 7160 3 EUR
в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
МФО 380805
Призначення платежу: Благодійний внесок

Затверджено Наказом № 5
від 16 грудня 2019р.
Директора Благодійної
організації «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності» 

 

Порядок отримання благодійний (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб  

 1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та
  обліку  благодійних  (добровільних)  внесків і пожертв  (далі –
  благодійні  внески) від юридичних та фізичних осіб – резидентів і
  нерезидентів   (далі – благодійники)  у Благодійній організації «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності».
 2. Прийом, використання благодійних внесків, спонсорської допомоги проводиться виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012р. № 5073-VI.
 3. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками Благодійній організації «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності» у грошовій формі для його фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються директором Фонду відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю Фонду.
 4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок, відкритий у Райффайзен Банка Аваль, у призначенні платежу вказується «Благодійний внесок». 
 5. Благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей оприбутковується, а у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформлюється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг. 
 6. Надходження та використання коштів і матеріальних цінностей, отриманих як благодійна та спонсорська допомога, відображаються бухгалтерськими проведеннями, які визначені в бухгалтерському обліку.
 7. Щороку директор Фонду проводить звітування про використання коштів. Надходження та використання благодійних внесків на утримання та розвиток матеріально-технічної бази  оприлюднюється на офіційному сайті Фонду в мережі інтернет.